Praksis arbejder med et boligprojekt på ca. 16.000 m2 ved Rahbeks Allé. Området ligger inde på det gamle Carlsberg og spænder over både Københavns og Frederiksberg kommune.

Rahbeks Allé

Projekttype
Bolig
År
2018

Bygherre er Carlsberg byen der ønsker at opføre boliger på de tidligere bryggeri arealer. Den nye boligbebyggelse består af to karré formede volumener og to punkthuse. Den samlede bebyggelse rejser sig gradvist fra fire etager ud mod Rahbeks allé til seks etager ind mod Carlsberg. Bebyggelsen henvender sig både til Frederiksbergs mindre karré og villa typologi og samtidigt til den større bygningsmasse på Carlsberg.