Praksis har netop afleveret en omfattende og kompleks renovering af Den danske skole i Flensborg, Duborg Skolen. Opgaven på ca. 13.000 m2 indbefatter en total renovering og ombygning af de eksisterende bygninger, samt en ny science bygning på ca. 800 m2. Skolen er bygget af flere omgange fra 1922-1979 og nu igen i 2020, og hviler på fundamentet fra Margrethe den 1. Borgruin. Det samlede bygningskompleks er fredet både i det ydre og det indre. Kompleksets mest karakteristiske dele er den første bygning opført 1922-24 af arkitekt Andreas Dall med udvidelse fra 1952-54 af arkitekt Tete Rieve, samt den nye skolebygning, opført 1977-79 af arkitekterne Kjær og Richter. Projektet er finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og påbegyndes efteråret 2013.

Duborg Skolen, Flensborg

Fotos Jens Lindhe
Projekttype
Kultur
År
2020